top of page

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

 

Adatkezelési és adatvédelmi reformzat

Németh Regina EV (Adószám: 56750083-1-43, Székhely: Székhely: 1124 BUDAPEST, MÁRTONHEGYI ÚT 39.)

 • az információs önrendelkezés jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tévé. (Infotv.),

 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.),

 • a kutatás és a kereskedelem célja a 1995. évi CXIX. törvény,

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információszolgáltatás. törvény (Ektv.),

 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),

 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység reformairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,

 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Postatv.),

 • 338/2012. (XII.4.) Korm. a rendelet előírásai alá kell vetniük az adatgyűjtést.

A szabályzat személyi ára kiterjed

 • az adatkezelőre;

 • az adatkezelő minden elektronikus és közreműködő partnereire;

 • ingyen a vendégre, látogatóra.

A szabályzat tárgyi kiada kiterjed

 • az adatkezelő informatikai rendszerére;

 • az informatikai sistemą, a jaust, a jarnáčné, a za členských členské štáty;

 • az informatikai alkalmazás teljes életciklusára;

 • a programokat és a dokumentációt;

 • az informatikai įrenginių eksploatációs és működési szakasz, adathordozók tárolására és felhasználására.

A szabályzat területi alapon kiterjed

 • a rejtett tárgyi áru aláírása;

 • az adatkezelő székhelyére és minden telephelyére;

 • az üzlethelyiségek teljes területére.

Jelen adatkezelési szabályzat mindenkori rendelkezések változata egy weboldalon (a tovább:: honlap) érhető el. Az adatkezelő Németh Regina egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Németh Regina) fenntartja magának a jogot Jelen szabályzat megváltoztatására, az adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást Elektronikus formában nyújt a  momwow2020@gmail.com  e-mail címre érkező megkeresések megválaszolásával .

Az Infotv. értelmező jellemzései alapján

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes ADAT alapján azonosított Vagy - közvetlenül Vagy közvetve -azonosítható Természetes Személy;

 2. personalo : a kontaktinforma ciala, a začne začnosti, začnosti, začnosti;

 3. egyedi adatok : a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai jegyzék vagy a pártállásra vonatkozó rendelkezések, bűnügyi személyes adatok;

 4. a büntetőeljárás a büntetőeljárás a büntetőeljárás, b) büntetőeljárás, b) büntetőeljárás, b) büntetőeljárás, b) büntetőeljárás;

 5. a poszterek: a) akadémiai, univerzum, univerzum, a) informácie naslednjie naslednjie;

 6. tiltakozás: az alábbiakban felsorolt ​​adatok, az adataik kezelése és az adatkezelés megszüntetésére;

 7. adatkezelés: az adatai a birtoklásra, az adatok összegyűjtésére, megfogalmazására, megfogalmazására

 8. adattovábbítás: az adatok megfogalmazása;

 9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki felhasználható hozzáférhetővé tétele;

 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy egy helyreállítása többé nem választ;

 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése;

 12. adatzárolás: az adatok azonosítása jelzéssel ellátása további kezelésre;

 13. adatmegsemmisítés: az adatot cím adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 14. adatfeldolgozás: az adatkezelési procedūras, a technikai feladatok.

 15. adatfeldolgozó: az a licenčného za členským v členským štáty;

 16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 17. adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumai, mint bizalmasság, sértetése és rendelkezésre állása.

 18. adatvédelmi incidens: a személyes adatok jogellenes kezelése vagy feldolgozása;

 19. bizalmasság (titkosság): Az adatok azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) mozgáskorlátozott legyen;

 20. bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztése a felfedezésre, mert ez a szám egy bizalmas adatállománnyal rendelkezik.

 21. biztonsági esemény: Minden esemény, a kért khatása az informatikai eszközök vagy az anonimikus adatok bizalmasságára;

 22. hálózat: A szervezeti WAN és a LAN-ok, a számítástechnikai kommunikáció, az adatátvitel és az adatcserét tesznek ki;

 23. informatikai priemonė : A felhasználói munkaállomás, a kiszolgáló, a program, un.

 24. informatikai sistema : A számítástechnikai eszközök halmaza, strukturált kapcsolata. Az informatikai eszközökből, mint építőelemekből felépített összetett, bonyolult rendszer;

 25. informatikai rendszerüzemeltető: Az informatikai rendszer folyamatos üzemeltetés, a szervezet;

 26. közterület: a közhasználatra vonatkozó rendelkezések;

 27. magánterület közönség számára nyilvános rész: a magánterület, amely mindenki megköveteli a járművet, ide bontani a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására vonatkozó rendelkezéseket

 28. sértetlenség: Az adat būtének, hitelességének, épségének, magatartásnak és a meghatá rozásnak a meghatározása;

 29. szerver: szervernek minősülnek az információk tárolója, szolgáltatásokat aó berendezések, számítógépek;

 30. asmenadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes duomenys ne strukturált, funkionalan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált arba szétszórt állománya;

 31. üzemeltető: Az adatkezelő szervek, üzemeltetés, karbantartás, javító, opertetését végző személy, vagy organizācijas;

 32. vagyonvédelmi saugtechnikai sistema : vagyonvédelmi célból, a zártkörűen elfogadott, a jegyzék és a meghatá rozásra vonatkozó rendelkezések; a betörésjelző rendszer;

 33. vendég: az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztók.

Adatkezelés, adattovábbítás

A honlapon, egyes funkciók teljesítésével kapcsolatban a szolgáltatás megadása a személyes adatok megadására. A látogató személyes adatai kezelésére jogalapja a látogató önkéntes adatai, adatszolgáltatása. A Németh Regina egyéni szervezet a látogatók számára a személyes adatok megadása a szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések alapján kell. Az adatkezeléshez szükséges adatok megadása és az adatok kezelése. Csak a személyes adatok kezelhető, az az adatkezelés célpontja az elengedhetetlen, a célba érhető cél. A személyes adatok csak a célok megadása szükséges. Személyes adatok kezelése, ha az az adatok megadása, vagy az állampolgárokra vonatkozó rendelkezések.

Személyes adatok kezelhetőek, ha a következő

 • írásban;

 • szóban;

 • ráutaló magatartással rész.

Az Infotv. rendelkezése szerint egy navigációs önkéntesnek kell lennie. Jelen esetben az önkéntesség határozza meg az adatkezelő társaságok munkáját a munkahelyre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban, mivel ez a rendelkezés nem áll fenn, és teljes mértékben kielégíti az adatgyűjtést. Megadható egy megvilágító magatartás. Ráutaló magatartás más, ha az ott található a személyre szabott közönség számára, hogy megismerje ellenét a területre bemegy.

Különleges adatok akkor kezelhető, ha az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, ha nincsenek benne, mert nemzetbiztonság, a nemzetbiztonság, a nemzetbiztonság, alapuló célból elrendeli.

Németh Regina egyéni vállalkozó a látogató részéről a személyes adatok megadása a látogatónknak a vásárlói élmény fokozására, a jogellenes felhasználói adatokra. A honlapot alkalomszerűen látogatókról Németh Regina egyéni vállalkozó egyedi azonosításra alkalmas adatot nem gyűjt. Németh Regina egyéni vállalkozó statisztikai célpont egyedi azonosításra nem alkalmas a gyűjtésre, és csak egyetlen összegyűjthető nyilvánosságra. Németh Regina egyéni vállalkozó a látogatók tevékenységre csak a következőképpen számíthat, nem kell összeállítani az esetleges felülvizsgálatot.

Németh Regina egyéni vállalkozó szavatolja,

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

 • pontosak, teljesek, időszerűek;

 • tárolásuk módja a rendezvényre, hogy az csak egy tárolás céljához szükséges lehessen azonosítani.

A látogató jelen dokumentum kritériumok a látogató felelősségére. A látogató a hírlevélre a feliratkozással kapcsolatos kérdésekre, hogy a jelen adatkezelő rendelkezéseket fogadjon el, és ez a jelentés tartalmazza.

Németh Regina egyéni vállalkozó a látogató részéről a személyes adatok megadása, a látogató meghívása a munkahelyre vonatkozó információkért a következő oldalon: momwow2020@gmail.com e-mail-címre küldött levél útján.

A látogatók a rendelkezésükre bocsátották

A MOMWOW oldalak üzemeltetőjének adatai:

Név: Németh Regina EV 

Székhely: 1124 BUDAPEST, MÁRTONHEGYI ÚT 39.

E-mail: momwow2020@gmail.com

Adószám: 56750083-1-43

Nyilvántartási szám: 55435282

Statisztikai számjel: 56750083-4791-231-01

Bankszámlaszám: 10403411-50526981-66831004

Németh Regina egyéni vállalkozó adatait kezelő honlap, amely szerver szerverről, Budapesten. Németh Regina egyéni vállalkozó adatkezelő határozza meg a személyes adatokat, hogy megértsék a szükséges adatokat, hogy hozzáférjenek a szükséges információkhoz. A felhasználók tájékoztatása az adatgyűjtésről. Az adatkezelő a jelszavakat védetten tárolja. Németh Regina  egyéni vállalkozó a látogató előtt a személyes adathordozóra nem menti, kivéve a szerveren végzett kezeléshez szükséges biztonsági mentést.

Adatbiztonság, adatfeldolgozás

Németh Regina egyéni vállalkozó az adatbiztonságban résztvevő személyeknek a látogatók számára a személyes adatok automatizálása, elektronikus formában kezeli, a törvényben rögzített keretek között. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveletek és a végrehajtás, az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogi aktusok. Az adatkezelő, az érintett adatok megértése az adatbiztonsággal kapcsolatosan, meg kell felelnie a technikai és szervezési követelményeknek, és meg kell határozni az adatokat. Meg kell adni a jogosultságot, b) a buveinės, a buveinės, a birtoklás és a megítélés, valamint a véletlen megsemmisítés és sérülés, A különböző nyilvántartásokban a technikai megoldások biztosítására vonatkozó rendelkezések, amelyek a következőkre vonatkoznak: - kivéve ha azt törvény rendelkezéseit, amelyekkel kapcsolatban meg kell határozni az adatokat.

A személyes adatok automatizált feldolgozása az adatkezelő és az adatfeldolgozó anyagokkal kapcsolatban:

 1. a jogosulatlan adatbevitel megaklátozását;

 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan adatait, adatátviteli berendezéseket;

 3. annak a rendelkezésükre bocsátották, hogy megvizsgálják az adatokat;

 4. annak a rendelkezésükre álló rendelkezések és rendelkezések az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe;

 5. a telepített rendszer üzemzavarára vonatkozó rendelkezésekkel

 6. azt, hogy az automatizált feldolgozással foglalkozik a jelentés elkészítésével.

Az adatkezelő és az adatgyűjtő adatok az adatok biztonsága érdekében az adatgyűjtéshez és alkalmazáshoz szükséges információk a technikában. A rendelkezésünkre álló adatok, a személyes adatok megadása, az adatok megadása. Az adatfeldolgozónak személyes adatok feldolgozására vonatkozó információ és az információ megadása. Az általa konkrét utasítások jogszerűségére az adatkezelőről. Az adatfeldolgozó adatok az adatkezelő rendelkezések alapján további adatfeldolgozót. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat,

A látogató / to jogai

A látogató Németh Regina egyéni vállalkozó adatkezelőtől írásban kérem a személyes adatai kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

 • az adatkezelő a látogató adatmegjegyzések írásbeli megkeresésre írásban tájékoztatást,

 • az adatkezelő az adatot helyesbíti, vagy kiegészíti, ha az a valóságban nem áll rendelkezésre,

 • az adatlap, a javarust, a java jame, - a javadalmazás, - a javadalmazás, - abonements, - a, arti, ja ne határideje lejárt, vagy azt az szolgált bíróság vagy más elrendeli,

 • az adekvát, a jame eseme, ja a jame esojas, a jame eso začnosti, a za členských členským štáty,

 • az adatkezelő az adatot és a helyszínét, vagy a pontosságát vitatja.

Az adatvédelmi nyilatkozat a következőket tartalmazza: az adattárgyalás, az adatok megadása, az adatvédelem, az adatvédelem és az adatgyűjtés. , Az adatkezelő az adattovábbítás adatai, és az adatkezelést előíró jogszabályban rendelkeznek egyéb rendelkezések. Az adatkezelő köteles a kérdőívre, hogy megvizsgálja az időzítést, a legfeljebb 25-et.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatás kérése a folyóiratokról az adatkezelőről még nem rendelkeznek. Egyéb információben költségtérítés, alkalmas meg. A költségtérítés mértékét a felek között az ijött szerződés rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell térni, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás megtagadása az adatkezelő írásban közérdekeltségről, hogy egy felvilágosítás megtagadására vonatkozó törvény. A felvilágosítás megtagadása az adatkezelő információkról a bírósági jogorvoslatról, mivel egy másikhoz tartozik. Az elutasítottak az adatkezelőről egy évente egy tárgyakról év január 31-éig értesíti. A helyesbítésről a zárolásról, a megölésről és a törlésről és az elismerésről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelő célpontja a piacon.

Ha az adatkezelő készít egy helyet, zárja be vagy törölje az egészet, akkor kérem, hogy megkapja a következőket: 25 vagy több írásos nyilatkozat. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elítélése az adatgyűjtésről, mivel egy másikhoz tartozik. A látogató a jelen pontban rögzített jogait törvény szerint, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények, a nemzetbiztonság, a büntetés-végrehajtás, a b) vagy pénzügyi érdekéből,

A tiltakozás joga

A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen írásban a  momwow2020@gmail.com e-mail-címen, ha a személyes adatok kezelése vagy a további adatok az adatkezelőre vonatkozóan, vagy történik; és törvényben érvényes egyéb módon. Az adatkezelő a tiltakozást a kérdőívre és az adatokra vonatkozó adatokra. - az adataistelektetel on-line-adenovýní výboru, - a jame esočnéhočného začnosti; és a tiltakozásról,, az a továbbiakban: a meghatározták, hogy az elutasítsák a személyes adatot a továbbiakban, és a kiküldetésről szóló nyilatkozatot. A Bizottság határozhat arról, hogy az adatátvételt végzi, mivel az az adatgyűjtés megtörténik. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát. akinek van egy csomópontja a személyes adatot a továbbiakban, és a kötelességekről. A Bizottság határozhat arról, hogy az adatátvételt végzi, mivel az az adatgyűjtés megtörténik. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát. akinek van egy csomópontja a személyes adatot a továbbiakban, és a kötelességekről. A Bizottság határozhat arról, hogy az adatátvételt végzi, mivel az az adatgyűjtés megtörténik. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát. 30 (harminc) a napirendre. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát. 30 (harminc) a napirendre. Az adatkezelő az adatgyűjtéshez, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok a nem továbbíthatóak az adatátvevőkkel, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát.

Jogorvoslati beállítások

A jogsértés megítélése, vagy, ha az adatkezelő a tiltakozását nem szabályozza az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartalmaz. A per - az alábbiak szerint - a meg lakható helyen vagy a megkötözés előtt megindítható. A látogató személyes adatainak kezelése, feldolgozásával kapcsolatos észrevételivel, panaszaival azyaközösség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 • Postacím: 1530 Budapest, Pf .: 5.

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c

 • Telefon: +36 (1) 391-1400

 • Fax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatvédelmi tájékoztatónak a rendelkezésre álló formája a jelen oldal mindenkor elérhető változat. Németh Regina egyéni vállalkozó fenntartja magában a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatást adjon a jogszabályok figyelembevételével.

bottom of page